Natuurlijk goed
Zijn alle restproducten van hout het nieuwe goud?
Zijn alle restproducten van hout het nieuwe goud?
Geplaatst op: 7-11-2022

1. Tekort aan hout in Europa

Een heel groot deel van al het hout dat door Europa geïmporteerd wordt is afkomstig uit Rusland en andere Oost-Europese landen. Door de oorlog is de houttoevoer vanuit deze landen bijna niet meer mogelijk. Dit heeft grote gevolgen voor de hele houtverwerkende industrie in Europa, omdat er minder hout is dat verwerkt kan worden. En als er minder hout verwerkt wordt, zijn er vanzelfsprekend minder restproducten van hout. Hierdoor kunnen wij minder houtvezel en zaagsel losgestort bodemstrooisel wegbrengen maar ook minder balen houtvezel of balen zaagsel persen.

2. Hoge energieprijzen

Ook de huidige torenhoge energieprijzen zijn grotendeels te wijten aan deze oorlog… De gaslevering vanuit Rusland is sterk verminderd, waardoor het gas schaarser is geworden en de prijs is gestegen. Deze prijs wordt in de gehele keten doorgerekend en dat zie je terug in onze prijzen van houtvezel, zaagsel, resthout, houtchips en ook houtpellets. 

4. Stijging van alle andere kosten

Maar naast het feit dat we nu onze producten veel duurder moeten inkopen hebben wij, net als andere bedrijven, ook te kampen met veel hogere (bedrijfs)kosten. Denk hierbij aan:

  • Extreem hoge dieselprijzen
  • Hogere energieprijzen 
  • Hogere verpakkingskosten (prijzen voor folie/plastic)

Conclusie: hoge prijzen door tekorten aan restproducten van hout

Door de oorlog in Oekraïne en de dreiging dat de gastoevoer vanuit Rusland naar Europa nog verder dichtgedraaid zal worden, zijn de energieprijzen gigantisch gestegen. Hierdoor worden in de houtverwerkende industrie alle restproducten gehamsterd als hernieuwbare energie voor de verbranding in energiecentrales en voor de productie van houtpellets. Dit zorgt voor grote tekorten aan deze reststromen wat als gevolg heeft dat de (inkoop)prijzen van houtvezel, zaagsel en resthout stijgen. Tel daarbij op de sterke stijging van diesel (transportkosten), de energieprijzen bij de bedrijven en de stijging van plastic en folie.

Contactgegevens

Bolwerk 9
7141 JM Groenlo
Tel: +31 (0)543 - 56 95 72
Fax: +31 (0)543 - 56 95 69
E-mail: info@tendamme.nl

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 
van 8.00 tot 17.00 uur

Zaterdag
van 9.00 tot 12.00 uur

Certificeringen

GMP
SecureFeed
QualityMasters