Natuurlijk goed
Ten Damme - Houtpellets - Duurzaam
Geplaatst op: 16-9-2021

Discussie over duurzaamheid houtpellets

Of houtpellets duurzaam zijn wordt nogal eens in twijfel getrokken. Waarom? De discussie gaat voornamelijk over de volgende punten:

 • CO2 neutraal
 • Grondstof houtpellets
 • Herkomst
 • Verantwoord bosbeheer

Hieronder gaan we hier verder op in.

Bij tal van houtverwerkende bedrijven hebben wij containers staan waar wij het houtvezel en zaagsel in blazen
Containers met houtvezel en zaagsel

Grondstof van houtpellets

Gecertificeerde houtpellets moeten voldoen aan legio strenge eisen. Eén van deze eisen is dat er alleen maar puur en natuurlijke grondstoffen mogen worden gebruikt voor de productie. Een andere eis is dat er alleen maar reststoffen van hout als grondstof voor houtpellets gebruikt mogen worden. Dit is bijvoorbeeld houtvezel of zaagsel dat vrijkomt bij de verwerking van hout door de houtverwerkende industrie. Wat dus niet mag is dat er speciaal bomen worden gekapt en dat deze dan worden verschreddert en dan rechtstreeks worden gepelletiseerd tot houtpellets!

Houtpellets van Ten Damme NATUURLIJK goed!

Herkomst van houtpellets

De herkomst van bomen die in de houtverwerkende industrie worden verwerkt, reststoffen (houtvezel en zaagsel) en de productie (in welk land/continent) de productie plaatsvindt is ook een belangrijk punt. Hierbij hebben we te maken met meerdere aspecten:

 • Herkomst bomen
  Nederlandse houtverwerkende bedrijven verwerken alleen bomen die gekapt zijn in Europese bossen. Naast dat dit door de wet- en regelgeving is opgelegd is dit uit kostenoverweging het meest logisch. En juist de boomkap in de Europese bossen is sterk gereguleerd en moet op een klimaatverantwoorde manier gebeuren (hieronder meer daarover).
 • Herkomst reststoffen
  Je zou verwachten dat de reststoffen, die voor het pelletiseren noodzakelijk zijn, afkomstig zijn uit het land waar de fabriek staat. Maar het komt ook voor dat er deze reststoffen met bijvoorbeeld grote schepen worden aangevoerd.
 • Productieland houtpellets
  Vanuit de hele wereld worden er meer houtpellets geïmporteerd dan dat er in Nederland wordt geproduceerd. De grootste importerende landen zijn Canada, Verenigde Staten, Australië, Rusland en de Baltische Staten.

Voor de duurzaamheidsdiscussie moge het duidelijk zijn dat er in de hele keten (van boom tot houtpellet) zo min mogelijk transport moet plaatsvinden. Hoe groter de afstanden, hoe meer meer transport er nodig is, met als gevolg meer CO2 uitstoot en dus meer milieuvervuiling! Het is dus van groot belang dat de bomen, de reststoffen en de houtpellets het liefst niet onnodig van ver vervoerd, geïmporteerd of geëxporteerd worden.

Verantwoord bosbeheer

In klimaatverantwoord beheerde bossen wordt er jaarlijks niet meer hout uit het bos gehaald dan er aangegroeid is. Let op: wereldwijd zijn er weinig bossen die zo beheerd worden.

Bossen worden gezien als een opslag voor CO2. Als er meer bos gekapt wordt voor verbranding dan er kan aangroeien, komt er meer CO2 in de lucht en dit draagt bij aan klimaatverandering. Aanplant van nieuwe bossen kan wel helpen, maar het duurt tientallen jaren voordat die bomen flink gegroeid zijn en de CO2 opnieuw is opgeslagen in deze bomen. Snoeihout zou je kunnen zien als een uitzondering, omdat het ieder jaar opnieuw aangroeit en het bos zelf in stand blijft. Maar er zijn ook deskundigen die zeggen dat je snoeihout in het bos moet achterlaten om het bos gezond te houden.

Zoals beschreven, is het van belang dat houtpellets worden geproduceerd uit houtafval die afkomstig zijn van bomen uit bij voorkeur speciaal daarvoor aangeplante 'energiebossen' en dat er zéker geen 'oerbossen' voor worden gekapt. 
Gelukkig is er al de nodige regelgeving op het gebied van duurzame productie van houtpellets. Dit gebeurt door middel van certificeringen zoals ENplus, maar ook door de eigen wet- en regelgeving van landen. Zo moeten in Europa bijvoorbeeld alle bossen die commercieel worden uitgebaat gecertificeerd zijn. Hierbij is het uitgangspunt dat de bossen nooit minder CO2 gaan opnemen door houtkap en dat er rekening wordt gehouden met de aanwezige flora en fauna. Overigens blijkt uit onderzoek dat het bos-oppervlak in Europa de laatste jaren is gegroeid en meer CO2 opneemt dan voorheen.

Zijn de houtpellets van Ten Damme duurzaam?

Deze vraag krijgen we regelmatig, en zoals je hierboven kunt lezen zijn er nog al wat eisen waar je aan moet voldoen om houtpellets als duurzaam te kunnen bestempelen. De houtpellets die wij verkopen zijn duurzaam en wel om de volgende redenen:

 • Voor de productie van onze houtpellets wordt ons eigen houtvezel en zaagsel gebruikt. Dit zijn dus de reststoffen die vrijkomen bij het verwerken van hout, zoals het zagen van balken of het schaven van planken. Er worden dus niet speciaal voor deze pelletproductie bomen gekapt.
 • Doordat wij alleen zaken doen met houtverwerkende bedrijven in Nederland, België en Duitsland zijn wij er ook van gegarandeerd dat het hout dat zij verwerken aan alle strenge criteria voldoen. We weten dan ook zeker dat de bomen afkomstig zijn uit verantwoord bosbeheer in Europese bossen.
 • Bij onze houtvezel- en zaagselleveranciers in Nederland, België en Duitsland hebben wij grote containers staan waar zij hun reststoffen in blazen. Deze containers vervoeren wij zelf met onze eigen vrachtwagens naar het bedrijf in Nederland waar uit ons houtvezel en zaagsel (zonder wat voor andere toevoeging dan ook) houtpellets worden gepelletiseerd. 

Wat ons betreft is er geen discussie mogelijk, onze houtpellets zijn duurzaam en hierdoor NATUURLIJK goed!

Afbeelding: TD Excellent bij kachel
Ten Damme Excellent houtpellets NATUURLIJK goed!

Meer lezen over duurzame houtpellets?

Misschien vind je dit blog over houtpellets ook interessant: Houtpellets voor de pelletkachel zijn hot! 
Ben je op zoek naar duurzame houtpellets, wil je meer informatie een eenvouidg een offerte aanvragen? Bekijk dan deze pagina

Contactgegevens

Bolwerk 9
7141 JM Groenlo
Tel: +31 (0)543 - 56 95 72
Fax: +31 (0)543 - 56 95 69
E-mail: info@tendamme.nl

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 
van 8.00 tot 17.00 uur

Zaterdag
van 9.00 tot 12.00 uur

Certificeringen

GMP
SecureFeed
QualityMasters
ENPlus A1
Better Biomass